top of page

Our Services

  • THE SWEET SCIENCE

  • THE ART OF EIGHT LIMBS

  • THE HUMAN CHESS

  • FORGING ELITE FITNESS

  • THE HUMAN CHESS

#REAL CLIENTS - REAL TESTIMONIALS

Nhậu làm chi, Jiu-Jitsu đi !!!

Nhậu làm chi, Jiu-Jitsu đi !!!
Nhậu làm chi, Jiu-Jitsu đi !!!

Nhậu làm chi, Jiu-Jitsu đi !!!

03:34
Play Video
Anh chàng nghiện games muốn trở thành võ sư Jiu-Jitsu

Anh chàng nghiện games muốn trở thành võ sư Jiu-Jitsu

03:16
Play Video
Pablo Araujo: "Đôi khi tôi cảm thấy mình vừa là người thầy, vừa là người cha trong lớp Jiu-Jitsu"

Pablo Araujo: "Đôi khi tôi cảm thấy mình vừa là người thầy, vừa là người cha trong lớp Jiu-Jitsu"

04:03
Play Video
Bạn đã trải qua giãn cách xã hội như thế nào?

Bạn đã trải qua giãn cách xã hội như thế nào?

03:05
Play Video
Những ngày lockdown đáng nhớ!

Những ngày lockdown đáng nhớ!

05:55
Play Video
Từ 1 cậu bé, thành 1 người đàn ông đích thực, với Muay Thai

Từ 1 cậu bé, thành 1 người đàn ông đích thực, với Muay Thai

03:47
Play Video
Khi đầu bếp lên sàn Boxing

Khi đầu bếp lên sàn Boxing

03:16
Play Video
Chàng sinh viên RMIT đã bị cuốn vào BJJ như thế nào?

Chàng sinh viên RMIT đã bị cuốn vào BJJ như thế nào?

02:33
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

Our Trusty Partners

Decal Dan Kinh KV GYM-19.png
Decal Dan Kinh KV GYM-16.png
Decal Dan Kinh KV GYM-18.png
LOGOS-64.png
LOGOS-65.png
Decal Dan Kinh KV GYM-17.png
LOGOS-70.png
Decal Dan Kinh KV GYM-15.png
LOGOS-66.png
LOGOS-63.png
LOGOS-69.png
Decal Dan Kinh KV GYM-20.png
LOGOS-71.png
LOGOS-68.png